I efteråret 2020 afholdes der valg til de ca. 1700 menighedsråd, der findes i folkekirken. Det gælder også Vor Frue Sogns Menighedsråd. Herunder kan du ses de vigtigste datoer i forbindelse med valget.

Orienteringsmøde om afholdelse af menighedsrådsvalg
Tirsdag 9. juni kl. 19
NB.
Orienteringsmødet (oprindeligt planlagt til den 12. maj) i forbindelse med afholdelse af menighedsrådsvalg i efteråret 2020 er udsat til den 9. juni (jvf. BEK nr 373 af 05/04/2020). Orienteringsmødet finder sted kl. 19 i "konferencelokalerne" i Domkirkens Hus (Den Gamle Metropolitanskole), indgang fra Fiolstræde (bagsiden af Vor Frue Kirke). ​
Alle interesserede er velkomne. Valgbestyrelsen fortæller om regler for afholdelse af valget. På mødet vil kirkens årlige menighedsmøde også blive afholdt, hvor menighedsrådets formand vil berette om rådets aktiviteter i det forløbne år samt orientere om planlagte aktiviteter i det kommende år. 

Afholdelse af valgforsamling 
Tirsdag 15. september 

Her vil første del af menighedsrådsvalget finde sted. Alle medlemmer af folkekirken, der er bosiddende i Vor Frue Sogn eller har løst sognebånd til en af kirkens præster, kan stille op. Medlemmer og suppleanter til det nye råd vælges demokratisk ved hemmelig afstemning. Med mindre der er lister med kandidater, der herefter ønsker et afstemningsvalg, vælges det nye råd direkte på valgforsamlingen (og anden del af valget til menighedsrådet, afstemningsvalget, aflyses). 

Hvis der efter valgforsamlingen er ønske om at opstille lister med kandidater med stillere, udløses et afstemningsvalg. 

Frist for evt. kandidatlister med stillere 
Tirsdag 13. oktober

Evt. afstemningsvalg
Tirsdag 17. november

Hvis du har konkrete spørgsmål til afholdelse af menighedsrådsvalget, er du velkommen til at kontakte formand for valgbestyrelsen, Karsten Fledelius, på e-mail: valg@domkirken.dk

Siden opdateres løbende med information om valget...