I efteråret 2020 afholdes der valg til de ca. 1700 menighedsråd, der findes i folkekirken. Det gælder også Vor Frue Sogns Menighedsråd. Herunder kan du se de vigtigste datoer i forbindelse med valget.

Valgforsamling 
Tirsdag 15. september kl. 19

Ved valgforsamlingen og opstillingsmødet i Vor Frue Sogn (Københavns Domsogn) valgtes den 15. september 2020 følgende 9 medlemmer til menighedsrådet for perioden 2020/2024:

1. Hanne Esmann
2. Jakob Brandtberg Knudsen
3. Ole Steffen Ehlers
4. Charlotte Ekstrand
5. Jeppe Laurids Hedaa
6. Hanne Møllegaard Sundin
7. Lisbeth Astrid Wøldike Maindal
8. Michael Vielsted
9. Nore Luna Kornø Rasmussen

Efterfølgende valgtes til stedfortrædere:

1. Benedicte Christiansen
2. Finn Risum
3. Mai Christiansen
4. Henrik Norholt
5. Anne Dorte Schwarz-Nielsen 
6. Malene Birkebo Nielsen
7. Ulla Groth
8. Anne Kirstine Hedeager Krag
9. Ingrid Ma Shantie Andersen

Der er til og med tirsdag den 13. oktober mulighed for at stille alternative kandidatlister op. Sådanne lister, som i Domsognet kan rumme fra 1 til 9 navne og skal have mindst 9 stillere, kan indleveres til valgbestyrelsen på provstikontoret i Fiolstræde 8, kælderen, senest den 13. oktober. Det er også muligt at indsende eller indlevere kandidatliste til kirkeværge Jakob Knudsen på adressen: Nørre Søgade 9A. 4tv, 1370 Kbh K.

Kandidatlisten skal udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt blanket, jf. § 10 i cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd. I tilfælde af at der er indleveret mindst 1 gyldig alternativ kandidatliste, afholdes der afstemningsvalg tirsdag den 17. november.

Evt. spørgsmål bedes rettet til valgbestyrelsens formand Karsten Fledelius på kfledelius@gmail.com eller tlf. 40134060.

Er der ikke senest 13. oktober indleveret gyldige alternative kandidatlister, vil ovenstående kandidatliste udgøre Domsognets nye menighedsråd fra det nye kirkeårs begyndelse den 29. november 2020. 

På valgbestyrelsens vegne
Karsten Fledelius

Frist for evt. kandidatlister med stillere 
Tirsdag 13. oktober

Evt. afstemningsvalg
Tirsdag 17. november

Hvis du har konkrete spørgsmål til afholdelse af menighedsrådsvalget, er du velkommen til at kontakte formand for valgbestyrelsen, Karsten Fledelius, på e-mail: valg@domkirken.dk

Siden opdateres løbende med information om valget...