Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen i Vor Frue Sogn

Menighedsplejens vision 2021-2022

Menighedsplejens bestyrelse har nedsat arbejdsgrupper, der sørger for at ideer kan blive til aktiviteter, der understøtter visionen 2021-22:

Kommunikation og formidling – Menighedsplejens stemme
Formål: Koordinering, overordnet strategi og opsamling for ekstern som interne kommunikation og PR.
Formidling eksternt og i kirkeblad. Debatindlæg. Høring koblet op til aktuelt problem.

Julehjælp
Formål: Uddeling af julehjælp i december måned.

Årsmøde- og visions hhv. evalueringsmøde
Formål: Planlægning af årsmødet i april samt hhv. visions- og evalueringsmøde i januar.
Arrangere aktiviteter, der inkorporerer formidling af det menneskesyn, menighedsplejen står bag.


Vores formålsparagraf

Vor Frue Sogns Menighedspleje har til formål at forestå et diakonalt og socialt omsorgsarbejde i Vor Frue Sogn i København. Desuden er det Vor Frue Sogns Menighedsplejes opgave at fremme menighedslivet i Vor Frue Sogn ved afholdelse af møder, udflugter, studiekredse og andre arrangementer efter bestyrelsens skøn.

Vor Frue Sogns Menighedspleje består af en bestyrelse med 6 medlemmer. 

Vil du vide mere – kontakt:
Formand Signe Malene Berg
E-mail smb@km.dk


Vi støtter 
  • Forfatterskolen PS! Skriveforløb for psykisk sårbare

  • Læsegrupper for barslende 

  • EksistensSamtale, Salme og Sang

  • Læsegruppe med skiftende tema

  • Hugs & Food - brugerinvolverede projekter

  • Sommerudflugten for sognet


Vi arbejder med

Menighedsplejens bestyrelse har nedsat arbejdsgrupper, der sørger for at ideer kan blive til aktiviteter, der understøtter visionen 2021-22:

Kommunikation og formidling – Menighedsplejens stemme 
Formål: Koordinering, overordnet strategi og opsamling for ekstern som interne kommunikation og PR.
Formidling eksternt og i kirkeblad. Debatindlæg. Høring koblet op til aktuelt problem.

Julehjælp 
Formål: Uddeling af julehjælp i december måned.

Årsmøde- og visions hhv. evalueringsmøde 
Formål: Planlægning af årsmødet i april samt hhv. visions- og evalueringsmøde i januar.
Arrangere aktiviteter, der inkorporerer formidling af det menneskesyn, menighedsplejen står bag.


Jeg vil gerne støtte Menighedsplejens arbejde – hvordan gør jeg? 

Menighedsplejens indtægter kommer fra det, der bliver lagt i kirkens indsamlingsbøsser, MobilePay, fonde m.m.

Har du lyst til at støtte arbejdet i sognet, så kontakt formand for menighedsplejen, natkirkepræst Signe Malene Berg på smb@km.dk

Bidrag og støtte modtages også på Menighedsplejens konto: 2191-6282904096


Vil du være frivillig?

Kontakt kirke- kulturmedarbejder Lotte Schriver på lotte@domkirken.dk eller formanden, natkirkepræst Signe Malene Berg på smb@km.dk


Hvad er Vor Frue Sogne Menighedspleje?

Menighedspleje er en selvstændig forening tilknyttet et sogn i folkekirken, med ansvar for sociale opgaver, fx økonomisk støtte og maduddeling (især ved juletid), finansieret ved indsamling. 

Den første menighedspleje i Danmark blev oprettet i 1873 i København; ti år senere blev den første knyttet til en sognekirke (Trinitatis Kirke i København). 

Forbilledet var hentet i Tyskland, hvor menighedspleje bestod i hjemmesygepleje udført af protestantiske diakonisser, som var knyttet til den lokale sognekirke. 

Før ca. 1960 tilbød mange danske menighedsplejer gratis sygepleje til fattige; denne funktion blev med tiden overtaget af kommunal hjemmesygepleje. 

I nogle sogne har menighedsplejen ansvar for ansættelse af sognemedhjælpere, ældremøder eller besøgstjeneste. Begrebet anvendes også i den katolske kirke i Danmark.


Formålsparagraffen, vedtægternes § 1 Vor Frue Sogns Menighedspleje:

Vor Frue Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der er tilsluttet Samvirkende Menighedsplejer.

Vor Frue Sogns Menighedspleje har til formål at forestå et diakonalt og socialt omsorgsarbejde i Vor Frue Sogn i København. 

Desuden er det Vor Frue Sogns Menighedsplejes opgave at fremme menighedslivet i Vor Frue Sogn ved afholdelse af møder, udflugter, studiekredse og andre arrangementer efter bestyrelsens skøn.


To former for projekter

Menighedsplejen har fokus på omsorg, - om det er menneske til mennesker, socialt eller økonomisk, ser vi på, hvordan vi bedst og realistisk og på vores lokale sted kan give hjælp til livshjælp til hinanden. Det kan fx være at fremme brugerinvolverede projekter i Hugs & Food, som er kirkens sted for hjemløse. såvel som at yde støtte til skriveforløb for psykisk sårbare i sognets kirke Sct. Andreas, eller det kan være i form af hjælp til enkeltpersoner, der står i en akut livssituation. Vi giver også julehjælp hver jul. I alt, hvad vi gør, bestræber vi os på at kunne have kontakt og aktiviteter til så mange forskellige livssituationer og aldre, som muligt og at have fokus på det hele menneske og på at skabe relationer og fællesskaber.