×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Torsdag d. 20. februar 2020, Kl. 19:00 til kl. 21:45

Samtaleforum om tro og livssyn henvender sig til alle, der har lyst til at tale med andre om, hvad der lige nu er på tapetet af debatter om tro og livssyn i kirke og samfund.

Formen er åben og fri, hvilket betyder, at der skal være plads til forskellige holdninger, og at vi aftaler emne fra gang til gang. Samtalen vil som regel tage sit udgangspunkt i en relevant artikel eller bog og enkelte gange i et oplæg fra en inviteret gæst.

Samtaleemnerne vil blive annonceret på kirkens hjemme side i god tid: www.domkirken.dk/samtaleforum

Det kræver ikke særlige forudsætninger at deltage, og man er velkommen til kun at deltage de aftener, hvor man har interesse for emnet.

Samtaleforum finder sted den tredje torsdag i måneden fra oktober til april (dog undtaget december) kl. 19.00 – 21.45 i præsteboligen hos sognepræst Steffen Ringgaard Andresen, Fiolstræde 8, st.

Der serveres en skål suppe med en øl/et glas vin/vand og kaffe/the. Det koster 30,- kr. at deltage.

Giv gerne en forhåndstilkendegivelse om deltagelse på mail, sta@km.dk eller pr. telefon, 2383 8014.


februar og marts læser vi Anders Gadegaards bog TRO MOD POLITIK, København 2019. Bogen kan købes med rabat i Vor Frue kirkes museumsbutik (kr. 170,-).


Forlaget skriver om bogen, at Anders Gadegaard redegør for betydningen af de tre begreber tro, mod og politik og deres indbyrdes relation, og arbejder sig frem til en kristelig socialetik, der bygger på hans lange gerning som præst og på hans livslange forargelse over uretfærdig myndighedsadfærd. Således har bogen biografiske nedslag, al den stund person og fag hænger tæt sammen. Ligesom politik og forkyndelse hænger tæt sammen, da ethvert menneske er borger i et samfund og dermed et politisk væsen. Også præsten.

Anders Gadegaard har Martin Luther, Hannah Arendt og Václav Havel med i rygsækken, når han fremlægger sit ærinde, der også rummer et opgør med Søren Krarups ideologi. Den politiske prædiken analyseres, og til sidst i bogen viser en række prædikener, afholdt i Københavns Domkirke, hvordan de etiske grundværdier udfolder sig og bliver politisk vedkommende.

Torsdag den 20. februar taler vi om overvejelserne i bogens første  del (s. 7- 132).

Torsdag den 19. marts taler vi om prædikenerne i bogens sidste del (s. 133 – 194).Samtaleforum om Tro & Livssyn