Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Advarselsmeddelelse
Begivenheden har allerede fundet sted.

NaturSyn - foredragsrække i Trinitatis Sognehus

FEB
09

NaturSyn - foredragsrække i Trinitatis Sognehus


Torsdag d. 9. februar 2023, Kl. 14:30 til kl. 16:30
Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67, 1119 København K
NaturSyn - foredragsrække  i Trinitatis Sognehus

Hvad siger antropologen, teologien, kunsthistorikeren og byplanlæggeren om naturen & klimaudfordringerne?

Forårets foredragsrække i samarbejde med Trinitatis Kirke handler om vores forhold til naturen. Hvorfor er det, naturen har så afgørende betydning for os? Hvorfor længes vi efter at være i den, samtidig med at vi har mistet fortrolighed med og viden om naturen? Hvad fortæller landskabsmaleriet op igennem kunsthistorien os om synet på naturen før og nu? Og hvordan anskues naturen i en nutidig kristen teologi? Hertil kommer alle de påtrængende spørgsmål om, hvordan vi vil kunne genoprette og bevare den truede natur. Kan vi finde et håb i den uoverskuelige kamp mod klimaforandringerne og den naturudnyttelse, som truer dyre- og plantelivets diversitet? Og hvordan kan vi igen give naturen plads i en pulserende storby som København?


TORSDAG 9. FEBRUAR KL. 14.30: 

VEJEN HJEM TIL JORDEN

Jørgen Steen Nielsen, journalist på Information

Der er akut brug for handling i forhold til klima- og miljøkrisen, men krisen kan samtidig skabe angst, presse håbet og friste til resignation. Derfor er det så vigtigt at lære af miljøkampens historie gennem et halvt århundrede og forstå, at det nytter at handle i fællesskab, og at der faktisk er vundet mange sejre undervejs. Jørgen Steen Nielsen har fulgt og deltaget i miljødebatten, siden det hele startede i begyndelsen af 1970’erne. Han fortæller med afsæt i sin seneste bog om de erfaringer, vi i dag kan bruge til at konfrontere den måske største udfordring i menneskehedens nyere historie.


TORSDAG 16. MARTS KL. 14.30: 

GUD OG NATUREN?

Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi

Hvor og hvornår mærker vi stærkest samklangen mellem os og naturen i dag? Skabelsestroen har med det fælles liv at gøre og rummer derfor sansen for det givne, men også for det, der skal gro og gøres. Samtidig skriver digteren Ole Sarvig om den grønne Kristus, ligesom Ånden har at gøre med intensitet, vind og luft. Hvad har nutidens økologiske teologi at sige om vores forhold til naturen? Hvor er naturen henne i vores dagligliv? Naturen er måske nok derude, men jo også midt i os selv. Og hvad nu hvis naturen ikke kun gør os glade, men faktisk også gør ondt?


TORSDAG 13. APRIL KL. 14.30: 

LANDSKABSMALERIETS BETYDNING

Gry Hedin, Projektforsker ved SMK, mag.art. og ph.d.

I en tid med menneskeskabte klimaændringer og en truet biodiversitet må vi revurdere den måde, vi forstår naturen og landskabet på.  

Klimakrisens tænkere opfordrer til et brud med de sidste 100 års forståelse af, at landskabet bliver til for betragterens blik. I stedet bør vi opfatte landskabet som en kollektiv præstation, hvor naturen bliver til i et samarbejde på tværs af arter, materialiteter og tider med det formål at opretholde liv. Vores blik på landskabet er formet af en lang traditions for landskabsmaleri, men måske kan vi ved at vende tilbage til netop dem, få hjælp til nye måder at forstå vores indviklede forhold til naturen. 

TORSDAG 11. MAJ KL. 14.30: 

NATUREN I BYENS LANDSKAB

Rosalina Wenningsted-Torgard, arkitekt og byplanlægger

Hvordan kan vi planlægge for det gode liv, i en tid hvor vi erkender, at alt bevæger sig? Arkitekt og byplanlægger Rosalina Wenningsted-Torgard tager os med på en rejse gennem de lag af levende materialitet, der danner nutidens byvæv. Og videre til forestillingen om en fremtid, hvor vi skaber gode levesteder sammen med byens træer og vandets kredsløb. 

Foredragsrækken er arrangeret i samarbejde med Trinitatis Kirke. Der er gratis adgang, men et begrænset antal pladser. 

Trinitatis Sognehus, Pilestræde 67.